Историски фотографии

Хелиоцентричен систем Од праисторијата до средниот век

Хелиоцентричен систем Од праисторијата до средниот век

Во 16 век, Николај Коперник објави модел на Универзумот во кој Сонцето (а не Земјата) беше во центарот. Претходните хипотези се одржуваа уште од вториот век, кога Птоломеј предложи геоцентричен модел што го користеа астрономите и верските мислители многу векови.

Коперник го покрена и разговараше за хелиоцентричниот модел во неговата работа „De Revolutionibus orbium caelestium“ што беше објавена непосредно пред неговата смрт во 1543 година.

Теоријата на Коперник утврдила дека Земјата се врти околу себе еднаш дневно, и дека еднаш годишно правел целосен пресврт околу Сонцето. Покрај тоа, тој потврдил дека Земјата, во своето ротационо движење, се наведнува над својата оска (како врвот).

Сепак, таа сепак одржуваше некои принципи на античката космологија, како што е идејата за сферите во рамките на кои планетите и надворешната сфера каде theвездите беа неподвижни.

◄ ПретходноСледно ►
АстролабеНебра диск
Албум: Галерија со слики од историјата: Од праисторијата до средниот век