Речник

Апсорпциски опсег

Апсорпциски опсег

На апсорпциски опсег или спектар Тоа е фреквентно поле (или бранова должина) во кое тело или збир на честички апсорбира енергија.

Секој хемиски елемент има спектар со карактеристични ленти за апсорпција, поврзани со енергетските разлики на неговите различни атомски орбитали.

Апсорпционата лента се користи за да се идентификуваат компонентите на некои хемиски супстанции, особено течностите и гасовите и да се утврди структурата на органските соединенија.


◄ ПретходноСледно ►
Енергетски билансБарицентар

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ