Речник

Еквадор

Еквадор

Тој е максимален обем на еднаквоста на небесното тело на двата пола и по дефиниција ги содржи сите точки на нулта ширина.

Проекцијата на копнениот Еквадор над небесната сфера е дефиниран небесен екватор и претставува максимален референтен обем за утврдување на падот.

Како географски концепт, екваторот е имагинарен максимум круг, еквивалентен од половите, кој ја дели Земјата на две хемисфери: северната хемисфера и јужната хемисфера.

Линијата на екваторот формира прав агол со Земјината оска и, од неа, географските широчини на север или југ се мерат во сексуални степени до 90 ° (географска ширина на половите); Географската ширина во која било точка на екваторот е секогаш 0 степени.


◄ ПретходноСледно ►
Равенка на времетоЕкваторски (монтирање)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Видео: Sash! - Ecuador Official Video (Јули 2020).