Речник

Осветленост

Осветленост

Осветленоста на вездата или небесното тело воопшто, е мерка на испуштеното зрачење.

Особено очигледна сјајност се вели на сјајноста со која се појавува небесен извор. Ова не претставува мерка на светлината што ефикасно ја емитува изворот, бидејќи е функција на оддалеченост. Со други зборови, две starsвезди кои испуштаат иста светлина енергија можат да ни се појават со различна очигледна сјајност, затоа што тие се на различни растојанија од нашата точка на набудување.

Апсолутната сјајност е мерка на светлината што всушност ја емитира изворот, без оглед на оддалеченоста. Вездите се поделени во класи на сјајност или големина или, како што велат почесто, со големина.


◄ ПретходноСледно ►
ЛуминисценцијаМесење

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Видео: Продавачите на градскиот пазар се жалат на недоволна осветленост на покриениот дел (Јули 2020).