Речник

Лимбо (астрономија)

Лимбо (астрономија)

Тоа е работ на небесно тело што го гледа набудувач лоциран на Земјата.

Во случај на планета опкружена со атмосфера, опсервациите на лимбусот се, генерално, потешки во однос на центарот, затоа што мора да се навлезе поголема дебелина на гасот пред да се забележат основните слоеви.

Името на неизвесност има и религиозна конотација и потекнува од античкото верување кое гарантирало дека местото се наоѓало на работ на пеколот.


◄ ПретходноСледно ►
Лиже (опсерваторија)Лириди

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ