Универзумот

Видливи Mвезди М-З

Видливи Mвезди М-З

Маркаб: Starвезда а на со conвездието на Персеј, припаѓа на спектралниот тип А и чија големина има вредност 2,6.

Менкар: Starвездата на со theвездието на кит, која има големина 2 и формира триаголна фигура со Алдебаран и Ригел.

Погледни Чети: Starвезда од спектрален тип М, која припаѓа на со conвездието на кит. Тој претставува прототип на променливите starsвезди на долг период, со неправилни амплитуди и периоди.

Мирач или Мирак: Starвезда со спектрален тип М и големина 2,4, која припаѓа на со conвездието Андромеда.

Мирфак: Starвезда на со conвездието Персеј. Припаѓа на спектралната класа F и има големина од 1,9.

Мизар: Двокреветна starета на Големата Дипер, која заедно со Алкор формира двојка видлива со голо око. Припаѓа на спектралниот тип А и има големина од 2,4. Формирана е од две нееднакви компоненти со раздвојување од 14,5 °.

Бисер: Starвезда на со conвездието на Бореалната круна, сместена 72 светлосни години од Земјата. Има придружник што се врти околу неа со период од 17,4 дена.

Pollux или Pollux: Starвезда која припаѓа на со conвездието на Близнаци, сместена 35 светлосни години, со големина од 1,2 и сјајност околу 34 пати поголема од онаа на Сонцето.

Процесија: Starвезда а на со theвездието на Кан Менор, сместено 11 светлосни години од Земјата и припаѓа на спектралниот тип F. Со големина од 0,5, има извонредно сопствено движење (1,25 ”годишно) и формира систем бинарен со партнер со големина 13,5.

Регулар: Starвезда а на со theвездието на Лав, сместено 67 светлосни години од Земјата. Има големина од 1,3 и припаѓа на спектралниот тип Б.

Ригел: Starвезда б од со conвездието Орион, која се наоѓа на 540 светлосни години од Земјата. Има големина од 0,34 и припаѓа на спектралниот тип Б.

РР Лира: Променлива starвезда, прототип на класата на пулсирачки Cвезди на Цефеид.

Рукбах: Starвезда со големина 2,8 што припаѓа на со conвездието Касиопеја.

Шема: Starвезда б од соstвездието Пегаз, со големина 2,6 и припаѓа на спектралниот тип М.

Шедир, Шедар или Шедир.: Starвезда на соstвездието Касиопеја. Тоа е променлива што припаѓа на спектралниот тип К, чија големина се движи помеѓу 2.1 и 2.6.

Сириус: Starвездата на градоначалникот на Кан, најпаметната на небото (големина 1.58). Припаѓа на спектралниот тип А и формира двоен систем со друга бела џуџеста starвезда (Сириус Б), од период од 50 години.

Сирах: Starвезда a од со conвездието Андромеда, со големина 2,2 и припаѓа на спектралниот тип А.

Толиман: Starвезда на со theвездието на Кентаур. Тоа е двоен систем, во кој една од компонентите е многу слична на Сонцето.

Трапез: Повеќекратна q starвезда од со conвездието Орион, чии четири главни компоненти имаат големина 6, 7, 7 и 7,5, потопени во маглицата Велика Орион (М 42).

Вега: Starвезда на со conвездието на Лир, најпаметната на северното небо. Наоѓа 26 светлосни години од Земјата, припаѓа на спектралниот тип А и има големина од 0,14. Тоа беше поларна starвезда пред 14 000 години и ќе биде повторно во рок од 12.000.

◄ ПретходноСледно ►
Видливи starsвезди А-ЛДвојни starsвезди